Izvadite bilo koji HemoStick® aplikator iz pakovanja.

Pre svake upotrebe HemoStick® treba temeljno oprati sapunicom i osušiti.

Aktivni deo umetka do graničnog voda treba da bude premazan vazelinom ili kantarion uljem.

Ovako pripremljen HemoStick® treba pažljivo umetnuti u anus. U slučaju poteškoća sa umetanjem u anus, HemoStick® treba uvoditi postepeno, s prekidima, kako bi se izbeglo oštećenje sluznice.
Nakon uvođenja HemoStick® u analni kanal, pacijent treba da ostane u bočnom položaju jedan do dva sata.

Nakon upotrebe temeljno operite umetak vodom i sapunom i osušite.

Nakon sušenja vratite ga u kutiju.

Za prvu upotrebu možete izabrati bilo koji od dva komada.
Sledećeg dana koristite komad koji nije korišćen prethodnog dana.

Lečenje treba nastaviti najmanje 10 dana.
Ukoliko je potrebno, lečenje se može ponoviti nakon jednodnevne pauze.
Nastavite sa korišćenjem HemoStick® po uputstvu. 

Umeci se ne smeju stavljati u vaginu.