Banasievicz T, Romanovska-Pietrasiak B, Kaczmarek E.: Procena efikasnosti aplikatora Magnetoplaga u ublažavanju simptoma hemoroidne bolesti Praktična gastroenterologija br. 3 (16) 2012, tom IV.

Selea A., Kontić M. Duraki R. „Preliminarni rezultati u lečenju akutnih hemoroidalnih komplikacija Magnetoplagom.“ 8. međunarodni kongres hitne hirurgije. Milano 1987. 453-456.

Dekleva N. Beleslin B. Majić V. „Hemoroidi reaguju na magnetoterapiju“ III. Mediteranska konferencija o biomedicinskom inženjerstvu, Portorož 1983.

Popović M. „Izveštaj stručnjaka o uređaju za pomoćne terapeutske lekove Magnetoplag“. Univerzitetski klinički centar Srbije, Beograd 1998.

K. Griz, J. Karpovicz, V. Leszko "Studija magnetostatskog polja u okruženju 5 setova aplikatora MAGNETOPLAG® ". Državni istraživački institut CIOP, Varšava 2010.