Lečenje hemoroida – neuspeh.

Ne lečenje hemoroidalne bolesti obično dovodi do pogoršanja simptoma. Stoga, lečenje treba započeti što je pre moguće. Dok čekate sastanak sa doktorom, vredi preduzeti prve korake za smanjenje simptoma. U tu svrhu preporučuje se, između ostalog, da se obrati pažnja na ishranu, higijenu rektuma i način života.